Borkeld

Afstand: 9,6 kilometer
Periode: 851 - 1130


Startpunt
Jaar 851 (zwembad Twenhaarsveld, Landuwerweg 21, Holten)

Van jaar 1130 terug naar 851
- Weg oversteken en zandpad inlopen: Vianenweg.
- Aan het einde van de weg rechts: Landuwerweg (helemaal uitlopen).

Periode
In deze tijd plunderen Vikingen West-Europa. In het gebied rond de Middellandse Zee gaat de verspreiding van de islam door. Zowel in het Arabische Rijk als in het verre China staan wetenschap en kunsten op hoog niveau. In China wordt de boekdrukkunst uitgevonden. In onze streken gaat het beter met de landbouw en worden dijken opgeworpen. In 1096 vertrekt een leger van Europese ridders, boeren en stedelingen voor een ‘kruistocht’ naar Palestina. In Mexico bouwen de Maya’s aan een gigantische piramide die gewijd is aan hun god Kukulkan. En Italiaanse kooplui brengen het gebeente van Sint-Nicolaas van de Turkse stad Myra naar hun stad Bari.
 

Wandelkaart


Themawandelingen

Media