De Akkers

Afstand: 5,9 kilometer
Periode: 501 - 675


Startpunt
Jaar 501 (kruispunt Zanddijk/Keizersdijk, Rijssen)

Van jaar 675 terug naar 501
- Holterstraatweg oversteken en direct links: Keizersdijk.
- Na spoorwegovergang 1e weg rechts: Zanddijk.

Periode
Begin van de Middeleeuwen in Europa. Het continent bestaat uit een lappendeken van vorstendommen. Clovis, de koning van de Franken, verovert het ene gebied na het andere. Tegen het einde van deze periode sticht een Arabische koopman een nieuwe godsdienst. Na zijn dood veroveren zijn volgelingen – de Mohammedanen -  grote delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. China maakt een rustige periode door. De keizer geeft opdracht tot het graven van een kanaal van 1800 km lengte. In onze streken groeit Dorestad (net onder Utrecht) uit tot een van de belangrijkste handelssteden van Noordwest-Europa.

Wandelkaart


Themawandelingen

Media